TECHNICKÝ LIST

ILLICHMAN BK těsnící plech

Pro spolehlivé utěsnění pracovních spár


DRUH:

Těsnící plech BK je vyroben ze 160 mm širokého a 0,60 mm tlustého plechu běžně dodávané délky 2,50 m. Na plechu je oboustranně nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem (Köster CFR 1) o tloušťce 0,5 mm. Lepící vrstva je oboustranně chráněna dělenou fólií.

POUŽITÍ:

Pro utěsnění pracovních, tlakových a technologických spar betonových a železobetonových vodotěsných konstrukcí.

VÝHODY:

 • jednoduchá instalace
 • dokonalé utěsnění i při vyšším tlaku vody
 • těsnění spáry okamžitě po zatížení konstrukce vodou
 • nemůže dojít k předčasnému bobtnání

Technické údaje:

Báze:
Plech 160 mm široký a 0,60 mm tlustý. Délka 2,50 m. Na plech je oboustranně nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem (Köster CFR 1) o tloušťce 0,5 mm.
Lepící vrstva je oboustranně chráněna dělenou fólií, která se snímá až bezprostředně před zabetonováním.
BARVA:
černá
HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST:
vhodné pro studenou pitnou vodu
PŘÍDRŽNOST K BETONU:
0,45 N/mm2
SKLADOVÁNÍ:
minimálně 18 měsíců bez změny vlastností
skladování v suchých a chladných podmínkách
BALENÍ:
50 m v dřevěné bedně( 20 ks x 2,50 m )
balení obsahuje spojky pro spojování plechů

Instalace:

 1. Na jednotlivých dílech těsnících plechů odstranit spodní krycí fólii. (spodní je strana s upevňovací hranou)
 2. Rozdělit jednotlivé díly těsnění na armatuře na místa, kde se budou instalovat.
 3. Upevnit první díl vázacím drátem přes drážku v upevňovací hraně na armaturu.
 4. Vrchní proužky krycí fólie na obou koncích plechu stáhnout cca 10 cm tak, aby bylo možné přiložit další díl.
 5. Další díl těsnění přiložit minimálně s přesahem 5 cm a pevným stlačením je spolu spojit.
  POZOR: dávat pozor na to, aby bylo celé spojení dobře slepeno. Nasunout na spoj dvou dílů styčnou svorku
 6. Horní proužky krycí fólie znovu nalepit přes styčné plochy a svorku.
 7. Postupovat v instalaci dalších dílů těsnění stejným způsobem.
 8. Vrchní proužky krycí fólie můžou být odstraněny teprve předbetonáží další části, aby nemohlo dojít ke snížení účinnosti přilnavé vrstvy.
 9. T-spoje a další spoje těsnění je třeba zajistit styčnou spojkou.
 10. Pokud potřebujeme ohýbat plechy mimostředu je nutné spodní upevňovací hranu nastřihnout do tvaru V.
  POZOR: Hloubka zabetonování těsnícího plechu v prvním záběru betonáže musí být minimálně 30 mm a nejvíce polovina šířky plechu (80 mm).