ABS - bednící a těsnící křížový plech

K bednění jednotlivých záběrů betonáže desky i stěny


ABS do stěny

ABS do stěny

POUŽITÍ:

K beděnění jednotlivých záběrů betonáže stěny.
Bitumenový těsnící plech uprostřed zabezpečuje utěsnění pracovní spáry v místě napojení stěny.

ABS do desky

ABS do desky ABS do desky

POUŽITÍ:

K beděnění jednotlivých záběrů betonáže základové desky.
Bitumenový těsnící plech uprostřed zabezpečuje utěsnění pracovní spáry v místě napojení desek.

Prvek ABS Prvek ABS Prvek ABS Prvek ABS Prvek ABS