TECHNICKÝ LIST

AQUASTOP Long Time

Bentonitové bobtnající těsnění s prodlouženou dobou bobtnání až 10 dní


DRUH:

AQUASTOP 2025 LT je bentonitové bobtnající těsnící pásy, které při styku s vodou zvětšují svůj objem – bobtnají

POUŽITÍ:

Pro utěsnění pracovních, tlakových a technologických spár betonových a železobetonových vodotěsných konstrukcí. Nezávadný při styku s pitnou vodou.

VÝHODY:

  • zvětšování objemu
  • bobtnání ve styku s vodou
  • injektáž spáry
  • dokonalé utěsnění i při vyšším tlaku vody
  • jednoduchá instalace

TECHNICKÉ ÚDAJE:

SLOŽENÍ MATERIÁLU:
bentonit sodný modifikovaný butyl kaučukem
BARVA:
černá, zelená
SCHOPNOST BOBTNÁNÍ:
víc jak 100 %, max. 500 % v závislosti od média ve kterém se nachází
AQUASTOP - 2025 utěsní tlak až 40 m vodního sloupce
ROZMĚRY:
20 x 25 mm
HMOTNOST:
800 g/m - AQUASTOP - 2025
SKLADOVÁNÍ:
minimálně 18 měsíců bez změny vlastností - skladování v suchých podmínkách
BALENÍ:
30 m (6 x 5 m) v balení
UPEVNĚNÍ:
pomocí upevňovací mřížky LT
TVRDOST SHORE A:
12 Shore A

INSTALACE:

  1. AQUASTOPu - bentonitového bobtnajícího těsnění je jednoduchá a časově nenáročná.
  2. Profil se instaluje pokud je to možné do středu betonové části tak, aby krytí na obou stranách bylo min. 10 cm.
  3. Vzájemné spojení dvou částí se provádí na tupo, přičemž ani vzájemné překrytí nemá negativní vliv.
  4. AQUASTOP by neměl být vystaven před betonáží kontaktu s vodou po dobu delší, jak 10 dní. Po této době dochází k bobtnání celého objemu těsnění.

Při instalaci se nesmí stahovat ani nijak porušit ochranná fólie.