TECHNICKÝ LIST

Injektážní hadička 12/6

Injektážní hadička k utěsnění pracovních spár v betonu


DRUH:

Jednostěnná injektážní hadička na bázi PVC s otvory, resp. drážkami - kónicky se lehce sbíhajícími zevnitř ven - pro výstup tlakového injektážního materiálu
k utěsnění pracovních spár u podzemních staveb. Otvory se uzavírají na základě speciální geometrie otvorů a účinně zabraňují proniknutí cementové směsi do přepravního kanálu.

Injektážní hadička se používá k utěsnění pracovních spár, které jsou trvale nebo střídavě zatížené spodní, stokovou nebo povrchovou vodou.

Je možné injektovat všemi běžnými materiály určenými k injektování hadiček.

Jednoduše použitelné k injektáži (pryskyřice PU)


Přednosti technologie injektážní hadičky 12/6

 • Dostatečný průřez přepravního kanálu (snižuje vnitřnítření injektážního materiálu a umožňuje tím hospodárnou délku injektování) a propustnost kanálu a výstupních otvorů po zabetonování
 • Zamezení průniku cementové směsy při betonování
 • Robustnost při instalaci na základě stavebních podmínek, včetně upevňovacího systému
 • Jednoduchá manipulace a montáž, která šetřící čas
 • Žádné nežádoucí zkroucení role při montáži, protože se jedná o kulatou hadičku
 • Výstup injektážního materiálu z hadicového systému v zabetonovaném stavu hned při běžném tlaku, tzn. výstup materiálu je zajištěn po všech stranách
 • Výstupní otvory probíhají kónicky zevnitř ven, tím se překonává pouze malý odpor otvorů.
 • Hladký povrch zabraňuje nežádoucímu spojení mezi injektážní hadičkou a betonem, proto je injektážní systém obzvlášť jednoduchý a je možné injektovat s každým požadovaným injektážním materiálem a je také možná injektáž po letech, protože hladký povrch nepodporuje „zarůstání“ hadičky v betonu.
 • Velmi dobrá cena v poměru k výkonu

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU INJEKTÁŽNÍ HADIČKA 12/6

Materiál:
W-PVC, změkčovadlo DEHP bez difuze
Průměr vnitřní:
6 mm
Průměr vnější:
12 mm
Injektážní materiály:
MEDIATAN 710, WEBAC 1403, WEBAC 150, pryskyřice CEM-20, pryskyřice, gely ...
Injektážní délka:
max. 10 m nebo dle poptávky
Výstupní otvor v hadičce:
6 mm
Hmotnost:
0,14 kg/m
Uspořádání otvorů v hadičce:
každých 17 – 18 mm v osovém kříži, tzn. na 10 cm délky je k dispozici dvacet tři výstupních otvorů
Injektážní materiály
Pryskyřice MEDIATAN 710, WEBAC 1403, WEBAC 150.
Balení:
Role po 50 m
Barva:
Žlutá, modrá, červená
Skladování:
5 let, chránit před mrazem a trvalým slunečním zářením

INSTALACE:

 • Injektážní hadička se montuje na zatvrdlý betonový povrch, který je zbaven mechanických nečistot.
 • Hadička se umísťuje doprostřed pracovní spáry s překrytím betonu min. 8 cm.
 • Hadička musí být bezpečně upevněna k podkladu příchytkami po cca 15 - 20 cm tak, aby nedošlo během betonáže k pohybu hadičky.
 • Jednotlivé úseky hadičky by neměli být delší než 8-10 m.
 • Injektážní hadička Injektážní hadička
 • Na konce injektážní hadičky se osadí pakry VPIH M8 a ty se pak přibijí na bednění.
 • V rohu a při přechodu z horizontální do vertikální roviny je nutné dát pozor na zalomení hadičky. Takto zalomená hadička pak při injektáži způsobuje neprůchodnost pryskyřice.
 • Při ukončení jednoho úseku hadičky je nutné nainstalovat další úsek tak, aby se hadičky překrývaly v pracovní spáře min. 5 - 8 cm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ INJEKTÁŽNÍ HADIČKY

Card title

Card title

Card title

Card title

Card title

Card title

Card title

Card title

Card title

Card title