TECHNICKÝ LIST

AQUASTOP

Bentonitové bobtnající těsnění


DRUH:

AQUASTOP bentonitové bobtnající těsnící pásy, které při styku s vodou zvětšují svůj objem – bobtnají

POUŽITÍ:

Pro utěsnění pracovních, tlakových a technologických spár betonových a železobetonových vodotěsných konstrukcí. Pro utěsnění prostupů potrubí a prvků prostupujících betonové a železobetonové vodotěsné konstrukce.

VÝHODY:

 • zvětšování objemu
 • bobtnání ve styku s vodou
 • injektáž spáry
 • dokonalé utěsnění i při vyšším tlaku vody
 • jednoduchá instalace

TECHNICKÉ ÚDAJE:

SLOŽENÍ MATERIÁLU:
bentonit sodný modifikovaný butyl kaučukem
BARVA:
černá, zelená
SCHOPNOST BOBTNÁNÍ:
víc jak 100 %, max. 500 % v závislosti od média ve kterém se nachází
AQUASTOP - 2025 utěsní tlak až 40 m vodního sloupce
ROZMĚRY:
AQUASTOP - 2025 - 20 x 25 mm
AQUASTOP - 2015 - 20 x 15 mm
AQUASTOP - 1510 - 15 x 10 mm
AQUASTOP - 2005 SK - 20 x 5 mm má samolepící vrstvu, pro utěsnění prostupů
HMOTNOST:
800 g/m - AQUASTOP - 2025
SKLADOVÁNÍ:
minimálně 18 měsíců bez změny vlastností - skladování v suchých podmínkách
BALENÍ:
AQUASTOP - 2025 - 30 m (6 rolí po 5 m) v balení
AQUASTOP - 2015 - 30 m (6 rolí po 5 m) v balení
AQUASTOP - 1510 - 80 m (8 rolí po 5 m + 5 m) v balení
AQUASTOP - 2005 SK - 90 m (6 rolí po 15 m) v balení
Upevňovací mřížka - 30 m v balení
ALTERNATIVNÍ UPEVNĚNÍ:
lepící a vyrovnávací tmel Quellbandkleber
TVRDOST SHORE A:
12 Shore A

INSTALACE:

 1. Instalace AQUASTOPu - bentonitového bobtnajícího těsnění je jednoduchá a časově nenáročná.
 2. Profil se instaluje pokud je to možné do středu betonové části tak, aby krytí na obou stranách bylo min. 8 cm.
 3. Vzájemné spojení dvou částí se provádí na tupo, přičemž ani vzájemné překrytí nemá negativní vliv.
 4. Upevnění těsnění se provádí pomocí kovové krycí mřížky, která se připevní ocelovými hřebíky ve vzdálenosti cca 25 cm. Mřížka má za úkol zajistit celoplošný kontakt s podkladem a mechanicky chránit profil před poškozením při betonáži.
 5. Alternativním upevněním na podklad je Quellbandkleber – vyrovnávací a upevňovací tmel. Při tomto způsobu instalace je potřebné vytlačit na podklad dostatečné množství tmelu, do kterého je vtlačen profil tak, aby tmel mírně vytékal po stranách.
 6. K dokonalému ztuhnutí tmelu dochází a po 6. hodinách při teplotě cca 20°C. Při nižších teplotách je nutno počítat s delší dobou tuhnutí.
 7. AQUASTOP by neměl být vystaven před betonáží kontaktu s vodou po dobu delší jak 24 hod. Po této době dochází k bobtnání celého objemu těsnění.