TECHNICKÝ LIST

ABS - bednící a těsnící křížový plech

K bednění jednotlivých záběrů betonáže desky i stěny


DRUH:

ABS křížový profil je vyroben ze 150 mm širokého a 1,0 mm tlustého černého plechu běžně dodávané délky 2 m. Na plechu je oboustranně nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem (Köster CFR 1) o tloušťce 0,5 mm. Lepící vrstva je oboustranně chráněna krycí fólií. Uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navařené profilované plechy z  děrovaného plechu. Profily jsou kratší než bitumenový plech o 7 cm na každé straně. Volné konce bitumenového plechu slouží ke spojování - slepování dalších dílů.

POUŽITÍ:

K bednění jednotlivých záběrů betonáže desky i stěny. Bitumenový těsnící plech uprostřed zabezpečuje utěsnění pracovní spáry v místě napojení desky nebo stěny

VÝHODY:

 • jednoduchá instalace
 • dokonalé utěsnění i při vyšším tlaku vody
 • těsnění spáry okamžitě po zatížení konstrukce vodou
 • nemůže dojít k předčasnému bobtnání

TECHNICKÉ ÚDAJE:

BÁZE:
Plech 150 mm široký a 1,0 mm tlustý. Délka 2,0 m. Výška profilu je konstruována individuálně na základě vzdálenosti mezi horní a dolní armaturou betonované desky (stěny).
Na plech je oboustranně nanese lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem (Köster CFR 1) o tloušťce 0,5 mm.
Lepící vrstva je chráněna fólií, která se snímá až bezprostředně před zabetonováním.
BARVA:
černá
HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST:
vhodné pro studenou pitnou vodu
PŘÍDRŽNOST K BETONU:
0,60 N/mm2
SKLADOVÁNÍ:
minimálně 18 měsíců bez změny vlastností
skladování v suchých a chladných podmínkách
BALENÍ:
jednotlivě

INSTALACE:

směr betonáže vyztužení vnější stěny
 1. Na vnitřních dílech těsnících plechů odstranit krycí fólii.
 2. Vložit plech mezi spodní a hornívýztuž základové desky do míst, kde je požadován konec záběru betonáže. Vyklenutí profilu plechu je směrem do betonované části.
 3. Upevnit první díl vázacím drátem přes otvory v děrovaném profilovém plechu na armaturu. Připevnit díl k horní i dolní výztuži.
 4. Vnější proužky krycí fólie nakonci plechu stáhnout cca 10 cm tak, aby bylo možné přiložit další díl.
 5. Další díl bednícíhoplechu přiložit minimálně s přesahem 5 cm a pevnýmstlačením spojit s dílem předchozím.
  POZOR: dávat pozor na to, aby bylo celé spojení dobře slepeno.
 6. Nasunout na spoj dvou dílů styčné svorky ze strany vnitřní i vnější
 7. Vnější proužky krycí fólie znovu nalepit přes styčné plochy a svorku.
 8. Postupovat v instalaci dalších dílů bednících plechů stejným způsobem.
 9. Po provedení montáže bednících plechů mezi výztuží provést zafixování konstrukce na vnější straně svislými dráty z výztuže umístěnýmive vzdálenosti 70 cm od sebe a zajištěnými vázacím drátem v místech horní a dolní výztuže
 10. Vnější proužky krycí fólie mohou být odstraněny teprve před betonáží další části, aby nemohlo dojít ke snížení účinnosti přilnavé vrstvy.