TECHNICKÝ LIST

ADEKA ULTRA SEAL

montážní bobtnavý těsnící tmel


DRUH:

jednokomponentní, bobtnavá pastovitá těsnící hmota

POUŽITÍ:

Pro utěsnění pracovních spár a prostupů. Těsnění okolo ocelových nosníků a sloupů. Těsnění dilatací v místech použití dilatačních kovů (např. kovotahy, …). Těsnění spár mezi prefabrikáty. Sanace netěsněných dilatací. Montáž podzemních světlíků. Zabezpečení přírub, těsnících profilů a těsnících plechů.

VÝHODY:

jednoduchá instalace. Kartuše s výrobkem je okamžitě připravená k aplikaci pomocí vytlačovacích pistolí standardních velikostí. ADEKA P-201 se vyznačuje především kontinuálním regulovaným bobtnáním a vysokou elastickou tvárností i v nabobtnalém stavu. Je odolná vůči velkému množství rozpouštědel a chemikálií. Výborná přilnavost k betonu, kovu, plastům. Dá se aplikovat na vlhké podklady. Odpadá nutnost aplikací základových primerů


Technické údaje:

Báze:
Uretan-Prepolymerizát
Barva:
šedá
Hustota:
1,28 ± 0,15 g/m3
Průtažnost:
min. 500
Pevnost v tahu:
min. 2,45
Viskozita:
3600 ps při 25°C
Přírůstek objemu [%]:
120 ± 20 (viz. graf)
Vytvrzování:
cca. 1 mm / 24 hodin při 20°C a 60% relativní vlhkosti
Teplotní odolnost:
-30°C až +60°C
Toxické vlivy na okolní prostředí:
žádné
Skladování:
6 měsíců při teplotách do 30°C, v suchém a mrazuvzdorném prostředí, chráněném před přímým působením slunce
Balení:
jednotlivě; 320 ml kartuše; 1 karton = 6 kartuší

Graf bobtnání:


Instalace:

  1. podkladové plochy musí být vodotěsné, bez štěrku, prasklin a ledu. Stojatá voda, cement, bláto, prach a nečistoty musí být odstraněny
  2. doporučená minimální teplota materiálu v kartuši je nejméně 5 ° C, okolní teplota může být nižší než 0 ° C
  3. odříznout špičku dle potřeby
  4. protrhnout vnitřní těsnící fólii
  5. nasadit kartuši do pistole
  6. spotřeba materiálu závisí na typu aplikace a na vlastnostech podkladového povrchu: 4 až 7 m / kartuše
  7. před betonáží musí ADEKA P-201 alespoň 24 hodin vytvrdnout
  8. otevřené kartuše je možno znovu použít. Před dalším použitím je třeba ztvrdlý materiál ve špici kartuše odstranit