Prohlášení o shodě PVC-P těsnící pásyZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ.