TECHNICKÝ LIST

AQUASTOP

Bentonitové bobtnající těsnění


DRUH:

Bentonitové bobtnající těsnící pásy, které při styku s vodou zvětšují svůj objem – bobtnají

POUŽITÍ:

Pro utěsnění pracovních, tlakových a technologických spár betonových a železobetonových vodotěsných konstrukcí. Pro utěsnění prostupů potrubí a prvků prostupujících betonové a železobetonové vodotěsné konstrukce.

VÝHODY:

zvětšování objemu
bobtnání ve styku s vodou
injektáž spáry
dokonalé utěsnění i při vyšším tlaku vody
jednoduchá instalace


Technické údaje:

SLOŽENÍ MATERIÁLU:

bentonit sodný modifikovaný butyl kaučukem

BARVA:

černá, zelená

SCHOPNOST BOBTNÁNÍ:

víc jak 100 %, max. 500 % v závislosti od média ve kterém se nachází
AQUASTOP - 2025 utěsní tlak až 40 m vodního sloupce

ROZMĚRY:

AQUASTOP - 2025 - 20 x 25 mm
AQUASTOP - 2015 - 20 x 15 mm
AQUASTOP - 1510 - 15 x 10 mm
AQUASTOP - 2005 SK - 20 x 5 mm má samolepící vrstvu, pro utěsnění prostupů

HMOTNOST:

800 g/m - AQUASTOP - 2025

SKLADOVÁNÍ:

minimálně 18 měsíců bez změny vlastností - skladování v suchých podmínkách

BALENÍ:

AQUASTOP - 2025 - 30 m (6 rolí po 5 m) v balení
AQUASTOP - 2015 - 30 m (6 rolí po 5 m) v balení
AQUASTOP - 1510 - 80 m (8 rolí po 5 m + 5 m) v balení
AQUASTOP - 2005 SK - 90 m (6 rolí po 15 m) v balení
Upevňovací mřížka - 30 m v balení

ALTERNATIVNÍ UPEVNĚNÍ:

lepící a vyrovnávací tmel Quellbandkleber

TVRDOST SHORE A:

12 Shore A


Instalace:

AQUASTOPu - bentonitového bobtnajícího těsnění je jednoduchá a časově nenáročná.
Profil se instaluje pokud je to možné do středu betonové části tak, aby krytí na obou stranách bylo min. 8 cm. Vzájemné spojení dvou částí se provádí na tupo, přičemž ani vzájemné překrytí nemá negativní vliv.

Upevnění těsnění se provádí pomocí kovové krycí mřížky, která se připevní ocelovými hřebíky ve vzdálenosti cca 25 cm. Mřížka má za úkol zajistit celoplošný kontakt s podkladem a mechanicky chránit profil před poškozením při betonáži.

Alternativním upevněním na podklad je Quellbandkleber – vyrovnávací a upevňovací tmel. Při tomto způsobu instalace je potřebné vytlačit na podklad dostatečné množství tmelu, do kterého je vtlačen profil tak, aby tmel mírně vytékal po stranách.
K dokonalému ztuhnutí tmelu dochází a po 6. hodinách při teplotě cca 20°C. Při nižších teplotách je nutno počítat s delší dobou tuhnutí.

AQUASTOP by neměl být vystaven před betonáží kontaktu s vodou po dobu delší jak 24 hod. Po této době dochází k bobtnání celého objemu těsnění.