TECHNICKÝ LIST

ADEKA ULTRA SEAL

montážní bobtnavý těsnící tmel


Druh:

jednokomponentní, bobtnavá pastovitá těsnící hmota


Použití:

Pro utěsnění pracovních spár a prostupů. Těsnění okolo ocelových nosníků a sloupů. Těsnění dilatací v místech použití dilatačních kovů (např. kovotahy, …). Těsnění spár mezi prefabrikáty. Sanace netěsněných dilatací. Montáž podzemních světlíků. Zabezpečení přírub, těsnících profilů a těsnících plechů.


Výhody:

jednoduchá instalace. Kartuše s výrobkem je okamžitě připravená k aplikaci pomocí vytlačovacích pistolí standardních velikostí. ADEKA P-201 se vyznačuje především kontinuálním regulovaným bobtnáním a vysokou elastickou tvárností i v nabobtnalém stavu. Je odolná vůči velkému množství rozpouštědel a chemikálií. Výborná přilnavost k betonu, kovu, plastům. Dá se aplikovat na vlhké podklady. Odpadá nutnost aplikací základových primerů


Technické údaje:

Báze:

Uretan-Prepolymerizát

Barva:

šedá

Hustota:

1,28 ± 0,15 g/m3

Průtažnost:

min. 500

Pevnost v tahu:

min. 2,45

Viskozita:

3600 ps při 25°C

Přírůstek objemu [%]:

120 ± 20 (viz. graf)

Vytvrzování:

cca. 1 mm / 24 hodin při 20°C a 60% relativní vlhkosti

Teplotní odolnost:

-30°C až +60°C

Toxické vlivy na
okolní prostředí:

žádné

Skladování:

6 měsíců při teplotách do 30°C, v suchém a mrazuvzdorném prostředí, chráněném před přímým působením slunce

Balení:

jednotlivě; 320 ml kartuše; 1 karton = 6 kartuší


Graf bobtnání:


Instalace:

Podkladové plochy musí být vodotěsné, bez štěrku, prasklin a ledu. Stojatá voda, cement, bláto, prach a nečistoty musí být odstraněny.
Doporučená minimální teplota materiálu v kartuši je nejméně 5 ° C, okolní teplota může být nižší než 0 ° C.


  • odříznout špičku dle potřeby
  • protrhnout vnitřní těsnící fólii
  • nasadit kartuši do pistole
  • spotřeba materiálu závisí na typu aplikace a na vlastnostech podkladového povrchu:
    4 až 7 m / kartuše
  • před betonáží musí ADEKA P-201 alespoň 24 hodin vytvrdnout
  • otevřené kartuše je možno znovu použít. Před dalším použitím je třeba ztvrdlý materiál ve špici kartuše odstranit