ABS - bednící a těsnící křížový plech


ABS do stěny

ABS do stěny

Použití:

K beděnění jednotlivých záběrů betonáže stěny.
Bitumenový těsnící plech uprostřed zabezpečuje utěsnění pracovní spáry v místě napojení stěny.


ABS do desky

ABS do desky ABS do desky

Použití:

K beděnění jednotlivých záběrů betonáže základové desky.
Bitumenový těsnící plech uprostřed zabezpečuje utěsnění pracovní spáry v místě napojení desek.