AQUASTOP Long Time

Bentonitové bobtnající těsnění s prodlouženou dobou bobtnání až 10 dní


DRUH:

Bentonitové bobtnající těsnící pásy, které při styku s vodou zvětšují svůj objem – bobtnají

POUŽITÍ:

Pro utěsnění pracovních, tlakových a technologických spár betonových a železobetonových vodotěsných konstrukcí. Nezávadný při styku s pitnou vodou.

VÝHODY:

zvětšování objemu
bobtnání ve styku s vodou
injektáž spáry
dokonalé utěsnění i při vyšším tlaku vody
jednoduchá instalace


Technické údaje:

SLOŽENÍ MATERIÁLU:

bentonit sodný modifikovaný butyl kaučukem

BARVA:

černá, zelená

SCHOPNOST BOBTNÁNÍ:

víc jak 100 %, max. 500 % v závislosti od média ve kterém se nachází
AQUASTOP - 2025 utěsní tlak až 40 m vodního sloupce

ROZMĚRY:

20 x 25 mm

HMOTNOST:

800g/m

SKLADOVÁNÍ:

minimálně 18 měsíců bez změny vlastností - skladování v suchých podmínkách

BALENÍ:

30 m (6 x 5 m) v balení

UPEVNĚNÍ:

pomocí upevňovací mřížky LT

TVRDOST SHORE A:

12 Shore A


Instalace:

AQUASTOPu - bentonitového bobtnajícího těsnění je jednoduchá a časově nenáročná.
Profil se instaluje pokud je to možné do středu betonové části tak, aby krytí na obou stranách bylo min. 10 cm. Vzájemné spojení dvou částí se provádí na tupo, přičemž ani vzájemné překrytí nemá negativní vliv.

Upevnění těsnění se provádí pomocí kovové krycí mřížky, která se připevní ocelovými hřebíky (viz. obrázek) po stranách upevňovací mřížky ve vzdálenosti cca 25 cm. Mřížka má za úkol zajistit celoploš-ný kontakt s podkladem a mechanicky chránit profil před poškozením při betonáži.

AQUASTOP by neměl být vystaven před betonáží kontaktu s vodou po dobu delší, jak 10 dní. Po této době dochází k bobtnání celého objemu těsnění.


Při instalaci se nesmí stahovat ani nijak porušit ochranná fólie.